Endring i inntektsgrenser for oppholdsbetaling i AKS

Inntektsgrensene for oppholdsbetaling styres av grunnbeløpet, G. Grunnbeløpet justeres hvert å per 1.mai. Inntektsgrensene er 2,25G og 4G for foresatte i Aktivitetsskolen.

Fra 1.5.2018 er satsene slik:       2,25G = 217 998 kr

                                                        4,00G = 387 552 kr

Dette vil gjelde fra fakura for august måned.