Endring i pris for oppholdsbetaling i AKS

Fra 1. januar 2019 er det vedtatt nye priser for opphold i AKS. Pris for heltidsplass vil nå være kr 3028. Deltidsplass vil nå koste kr 2030.

 

For foresatte med inntekt inntil kr 387 552 vil heltidsplass nå koste kr 1157, og deltidsplass kr 721. For foresatte med inntekt inntil kr 217 998 er pris for heltid kr 606, og for deltid kr 371.

 

For alle kommer et tillegg på kr 51 for kost per måned.