Våre baser

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Rektor Ronny Trogstad har det overordnede ansvaret for tilbudet på Aktivitetsskolen. Den daglige og administrative drift er delegert til assisterende rektor Nina Sæthre og til Aktivitetsskoleleder Monica Kyvåg.  AKS har to baseledere som daglig følger opp våre lokale planer. Baseledere tilrettelegger og følger opp hverdagen sammen med assistentene for elevene på 1. - 4. trinn. 

Elevene organiseres på 2 ulike baser, etter klassetrinn. Baselederne er leder av basen og er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av daglige aktiviteter. Kontakt baseleder ved daglige beskjeder og oppfølging av eleven, enten på telefon 23 18 00 72, 23 18 0041(e. kl. 12.00), eller på epost:

Baseleder: Ingrid Lindman, epost: inlia016@osloskolen.no