Våre baser

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Rektor Ronny Trogstad har det overordnede ansvaret for tilbudet på Aktivitetsskolen. Den daglige og administrative drift er delegert til Aktivitetsskoleleder Monica Kyvåg.  

AKS har en baseleder som daglig følger opp våre lokale planer. Baseleder tilrettelegger og følger opp hverdagen sammen med assistentene for elevene på 1. - 4. trinn. 

Elevene organiseres på ulike baser, etter aktiviteter. Baseleder er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av daglige aktiviteter.

Kontakt baseleder ved daglige beskjeder og oppfølging av eleven: på telefon 23 18 00 72,

eller 23 18 00 41(e. kl. 12.00).

 

Baseleder: Ingrid Lindman, epost: inlia016@osloskolen.no

 

Sentralbord: 23 18 00 20