Nyttig informasjon

Aktivitetsskolen rosa logo (stor)

Viktig: SKOLE OG AKS ER NØTTEFRI SONE!

 

Informasjon om eleven

Det er viktig at AKS har riktig informasjon om elevene. Vi ønsker at foresatte fyller ut og leverer AKS kontakt- og informasjonskjema som leveres ut til skolestartere. Her informeres om allergier, hvem som kan hente, bildebruk, mm.

Elever på 2. – 4. trinn har sendt inn kontaktskjemaene ved skolestart. Endringer vedrørende tidligere innsendt informasjon sendes AKS på e-post, eller meddeles i utkryss. Les også inn- utkryss informasjon på denne siden.

Måltidet i Aktivitetsskolen

I Aktivitetsskolen skal elever ha med egen mat og drikke til det daglige måltidet kl. 13.30. Elevene har 30 minutter matpause, og vi spiser klassevis med faste assistenter. Under måltidet er det opprop, og informasjon om dagens aktiviteter. I skolens ferier spiser elevene kl. 10.30 og 13.30.

I AKS får alle elever servert knekkebrød med variert pålegg eller yoghurt hver dag. I skolens ferier vil vi ofte servere mat laget på skolekjøkkenet. Det er viktig at foresatte gir beskjed om matallergier direkte til Aktivitetsskolen.

Ute i Aktivitetsskolen

Elevene er mye ute og leker når de ikke er på aktiviteter. Aktivitetsskolen har alltid ansatte ute med elevene.

Ute har vi fokus på fri- og organisert lek.

Garderobeplassen

Elevene får tildelt sin faste plass i garderoben første skoledag. Garderobeplassen skal ryddes hver fredag av foresatte. Det som kan ligge på garderobeplassen er innesko og elevens skifte- tøy i navnet pose hengende på elevens knagg. Klær, sko og lignende som ikke er på riktig plass vil bli ryddet bort. Merk gjerne elevens utstyr med navn.

Morgenåpning på Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen åpner daglig kl. 07.30. Morgenåpning er i Kafeen i A-bygg.

Unntak fra fast morgenrutine er i skolens ferier og plandager. Da tar AKS imot og krysser elevene inn i B-bygg.

Regulert inngang til B-bygg

Døren til B-bygg er stengt frem til kl. 08.30. Foresatte og elever har derfor ikke tilgang til garderober i B-bygg på morgenen. Sekker må derfor tas med inn i forbindelse med morgenåpning. For foresatte som ønsker å henge opp sekken på garderobeplassen i B-bygg skal elevene vente ute. Elever som ikke benytter morgenåpning i AKS kan sette sekkene foran trinnets egen garderobe inngang.

Elevene som kommer direkte til skolestart stiller opp på faste plasser kl. 08.30.

Ansatte i AKS vil daglig krysse elevene inn i forkant av Aktivitetsskolens oppstart etter skoleslutt.

Innkryss

Når skolen starter er ordinær rutine for innkryss at foresatte og elever krysser seg inn når elevene kommer på Aktivitetsskolen mellom kl. 07.30 og 08.15. Oppmøte er daglig i kafeen i A-bygg (administrasjonsbygget). Mellom kl. 08.10 og 08.15 går elever og personalet i AKS ut. Elever som kommer til skolen etter kl. 08.10 er ansvarlig for å krysse seg selv inn. Elever som kommer til skolen etter klokken 08.10 og som ikke krysses inn, går direkte til skolestart.

Unntak: Elever som har skolestart senere enn kl. 08.30 skal krysses inn. Det er foresattes ansvar å påse at dette blir gjort.

Elevene kan oppholde seg på plassen foran og ved klatrestativ om morgenen. Aktivitetsskolen har ansatte ute fra kl. 08.00.

Utkryss, hente, gå hjem avtaler

Alle har mulighet til å lage faste avtaler i AKS. Benytt skjema som vi sender til skolestartere ”faste avtaler”. Her gis opplysninger om hvem som kan hente eleven, om eleven skal gå hjem alene, eller sammen med andre. Foresatte som daglig henter/bringer trenger ikke levere skjema. Elevene skal ha med melding ved avtaler som fraviker fra faste avtaler og rutiner.

Nye rutiner og endringer oppdateres i innkryss-/utkrysslistene hver mandag.

Vær oppmerksom på at AKS ikke sender hjem elever etter muntlig beskjeder pr. telefon. AKS har heller ikke ressurser til å hente elever til telefonen.

Ny dagsavtale bes sendt AKS innen kl. 12.00 samme dag. Epost kan sendes til baseleder Ingrid.

AKS har dessverre ikke mulighet til å utlevere andre foresattes telefonnummer. Dette er regler pålagt oss fra Udir.

Foreldreutvalget Aktivitetsskolen

En representant følger opp AKS i skolens FAU.

Foreldremøter

Aktivitetsskolen deltar med informasjon på skolens foreldremøter i løpet av høsten. De som eventuelt har behov for ytterligere informasjon er velkomne til å ta kontakt med oss.

Parkering

Vi håper foresatte kan begrense bruken av bil inn på skolens område fra Birger Olivers vei. Foresatte har ikke anledning til å parkere i rundkjøringen for å bringe/hente elevene. Skolens parkeringsplass er reservert skolens ansatte. Dersom levering/henting er nødvendig med bil, oppfordrer vi foresatte å benytte på/avstigningsrampen i Nyquistveien. Parkering må skje i Birger Olivers Vei.

Nettsider

Vi oppfordrer alle foresatte til å gjøre seg kjent med våre nettsider,  www.kastellet.osloskolen.no, og å lese informasjon som ligger på infosidene for elever og foresatte (må logge inn). Her ligger ukeplaner og nødvendig informasjon for hvert trinn.