1. trinn høsten 2018

På denne siden vil informasjon om programmet frem til skolestart bli lagt ut. I uke 31-33 vil 1. trinn ha eget program, med fokus på trivsel og trygghet på ny skole.