Sjakk på Kastellet

Sjakk matt CC0 Public Domain

Alle elever får tilbud om å delta på aktiviteten sjakk. Det sendes ut invitasjon via portalen på melding.