Skoleruta 2017-2018

Kalender

Hvilke dager er skoledager, og når har elevene skolefri? Enkleste måte å finne ut det på er å se i kalenderen på nettsidene våre eller oversikten på Oslo kommunes nettsider.  På sidene til Oslo kommune står det også hvordan man kan søke permisjon.

Elevene har 190 skoledager og 175 dager til ferie og fritid. Skoleåret fastsettes av kommunen, og skolene kan ikke gjøre lokale endringer. Skolens planleggingsdager legges utenom elevenes skoledager.

Høstferie er alltid uke 40. Vinterferien er alltid uke 8.

 

Skoleåret 2017-2018

2017

Første skoledag er mandag 21. august.

Valgdagen 11. september er skolefri.

Høstferien (uke 40): 2.-6. oktober.

Siste skoledag før jul: 21. desember.

 

2018 

Første skoledag etter jul: 2. januar.

Vinterferien (uke 8): 19.-23. februar.

Påskeferie f.o.m. 26. mars t.o.m. 2. april.

Arbeidernes dag, 1. mai, er fri.

Kristi himmelfart, torsdag 10. mai, og den inneklemte fredagen 11. mai er fri.

Nasjonaldagen 17. mai er skolefri, men det er hyggelig om flest mulig elever er med i toget. I år skal vi gå i sentrum. Vi går rundt klokken 12. 

Mandag 21. mai er 2. pinsedag og skolefri.

Siste skoledag før sommerferien er 21. juni.