Skoleruta 2018-2019

Hvilke dager er skoledager, og når har elevene skolefri? Enkleste måte å finne ut det på er å se i kalenderen på nettsidene våre eller oversikten på Oslo kommunes nettsider.  På sidene til Oslo kommune står det også hvordan man kan søke permisjon.

Elevene har 190 skoledager og 175 dager til ferie og fritid. Skoleåret fastsettes av kommunen, og skolene kan ikke gjøre lokale endringer. Skolens planleggingsdager legges utenom elevenes skoledager.

Høstferie er alltid uke 40. Vinterferien er alltid uke 8.