Skoleplattform Oslo

Skoleplattform Oslo – tilgang via alle enheter

Tre hovedtjenester for foresatte

Portal

I portalen kan skolen blant annet publisere meldinger og informasjonssider. Som foresatt vil du her få tilgang til relevant informasjon fra skolen og om ditt barn. Portalen fungerer også som inngangsport til andre tjenester i Skoleplattform Oslo.

 

Its – Mine Fag

Når du klikker på verktøyet "its – Mine fag" kommer du til Osloskolens læringsplattform som er levert av itslearning. Her får du tilgang til fagene til dine barn. Læringsplattformen er et rendyrket verktøy for undervisningsaktiviteter, og inneholder verktøy for planlegging, elevaktivitet, vurdering og oppfølging. 

 

Fravær

Når du klikker på verktøyet "Fravær" kommer du til en fraværsoversikt for ditt/dine barn. Løsningen for fravær er levert av Fronter.

 

 

 Dersom du har spørsmål om Skoleplattform Oslo, ta kontakt med skolen.