Hovedseksjon

Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse.

Helsesykepleier Barneskole 1.-7.klasse:

Trine Eriksen: mandag, tirsdag, fredag

Jorid Lian: tirsdag, torsdag

Telefon 23180010

 

Helsesykepleie Ungdomsskole 8.-10.klasse:

Astrid Skjærholt Drøsdal: Torsdag

Mobil 90258536


Ved andre henvendelser ta kontakt med Karlsrud helsestasjon.

Skolehelsetjenesten i bydel Nordstrand har en egen nettside som gir en oversikt over de ulike skolene, hvordan skolehelsetjenesten jobber, hvilke tilbud som finnes i bydelen og hvordan skolehelsetjenesten kan bistå barn og foreldre.

 Link til nettsiden:  https://bydelnordstrand.no/skolehelsetjenesten/

 
Kort om helsesykepleiers kompetanse her.