Helsesøster

Jorid Lian er helsesøster for 1.–7. trinn, mens Line Skaarud er helsesøster for 8.–10. trinn.

1.–7.trinn:

Telefon 23 18 00 10.

8.–10.trinn: 

Line Skaarud
Telefon 23 18 00 11/ 91 79 00 64

Mandag: Line Skaarud kl: 09.00-15.30
Tirsdag: Jorid Lian kl: 09.00-13.30
Onsdag: Line Skaarud kl: 09.00-15.30
Torsdag: Jorid Lian og Line Skaarud kl: 09.00-15.30
Fredag: Jorid Lian kl: 09.00-15.30

Ved andre henvendelser ta kontakt med Karlsrud helsestasjon.