Utekontakten

UTEkontakten

Målgruppe: Ungdom i aldersgruppen 12-23 år som bor i bydel Nordstrand.
Telefon: 976 73 685
Adresse: Langbølgen 2A, 1154 Oslo
E-post: utekontakten.nordstrand@bns.oslo.kommune.no
Facebook: Utekontakten bydel Nordstrand

 

Utekontakten driver forebyggende og oppsøkende arbeid for og med ungdom dag og kveldstid, som vil si at vi er til stede på de arenaene ungdom er, på de tidspunktene de er der. Utekontakten har taushetsplikt og opplysningsplikt.

 

Utekontakten:

  • Følger opp ungdom i forbindelse med skole, jobb og fritidsaktiviteter
  • Gir råd, veiledning og igangsetter tiltak for grupper og enkeltungdommer
  • Yter omsorg, hjelp og støtte
  • Samtaler med ungdom/foreldre
  • Motiverer til å søke hjelp
  • Gir råd knyttet til egne eller andres rusproblemer
  • Samarbeider tverrfaglig med andre i bydelen som skoler, barnevern, politi, helsestasjon, fritidsklubber
  • Er bydelens Oppfølgingstjeneste (OT), der ungdom som står uten skole eller jobb kan få veiledning og oppfølging for å komme tilbake i skole eller jobb 

 

Se gjerne Utekontaktens informasjonsfilm: 

 

Vi møtes i parken 20.september

UR2017

ungNytt høst 2017

Utekontaktens facebook-side: https://www.facebook.com/Utekontakten-Bydel-Nordstrand-148520291849513/