Helsesøster

Stjerne
1.-7.trinn: Jorid Lian er på Kastellet tirsdag kl 0830-1400, torsdag kl 08.30-15.30 og fredag kl 0830-14/1530.
E-post: jorid.lian@bns.oslo.kommune.no Telefon 23 18 00 10.
 

8.-10.trinn: Line Skaarud er på Kastellet tirsdag kl 0830- 1400 og onsdager kl 0830- 1500.
E-post: line.skaarud@bns.oslo.kommune.no Telefon 23 18 00 11/ 91 79 00 64

 

Ved andre henvendelser ta kontakt med Karlsrud helsestasjon.