Skolemiljø

Glede

 

 • Det er mitt valg (1-7)
 • MOT (8-10), Ungdom Med Mot 9.trinn
 • Trivselselever på 6. trinn
 • Elevsamtaler (Positivt skolemiljøskjema) to ganger i året
 • Månedlig sosial elevgjennomgang på trinnet.
 • Fellessamlinger
 • Overgangssamtaler barnetrinn-ungdomstrinn og ungdomstrinn-vgs
 • Samarbeid med Utekontakten og helsesøstre
 • Manifest mot mobbing uke 36
 • Fakkelmarkering mot mobbing i januar, arbeid i forkant i klassene
 • Miljøarbeider til stede hver dag, møter elever på ulike arenaer, blant annet med å sette i gang friminuttsaktiviteter
 • Aktivt elevråd, egen komite for sosialt miljø
 • Samarbeid med FAU om skolemiljø
 • Skolemiljøutvalget

 

 

Kastellet skole har nulltoleranse for mobbing og krenkende adferd mellom elevene. Dette gjelder både på skolen, via mobil og på Internett. 

 

Her finner du hele handlingsplanen mot mobbing