Skolemiljø

Glede

 

 • Det er Mitt Valg (1-10)
 • Trivselselever på 6. trinn
 • Elevsamtaler (Positivt skolemiljøskjema) to ganger i året
 • Månedlig sosial elevgjennomgang på trinnet.
 • Fellessamlinger
 • Overgangssamtaler barnetrinn-ungdomstrinn og ungdomstrinn-vgs
 • Samarbeid med Utekontakten og helsesøstre
 • Fakkelmarkering mot mobbing i januar, arbeid i forkant i klassene
 • Miljøarbeider til stede hver dag, møter elever på ulike arenaer, blant annet med å sette i gang friminuttsaktiviteter
 • Aktivt elevråd, egen komite for sosialt miljø
 • Samarbeid med FAU om skolemiljø
 • Skolemiljøutvalget

 

 

Kastellet skole har nulltoleranse for mobbing og krenkende adferd mellom elevene. Dette gjelder både på skolen, via mobil og på Internett. 

 

Her finner du hele handlingsplanen mot mobbing.

 

Relevante nettsider:

nullmobbing.no

Mobbeombudet i Oslo

fug.no

 

MITT VALG

 

Hva innebærer programmet Mitt Valg?

MITT VALG er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

MITT VALG skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å forebygge risikoatferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Dette er med på å skape et godt og trygt klassemiljø, som også er forutsetningen for god faglig læring.

Det er viktig å satse så tidlig som mulig på forebyggende arbeid. Hvis vi tidsnok kan bygge gode holdninger hos barn og unge, kan mange store problemer unngås, både for de unge selv og for alle som står rundt. Identitetsutvikling, sosial tilhørighet og mestringsevne er viktige elementer i dette arbeidet.

Programmet eies av stiftelsen”Det er mitt valg”, som er en del av Lions Norge. Stiftelsen er ansvarlig for utvikling, skolering og evaluering av programmet. Selve programmet er basert på Lions Quest, opprinnelig utviklet av det pedagogiske instituttet Quest International i USA. I dag er dette opplegget i bruk over store deler av verden.

Målene for MITT VALG

Gjennom langsiktig og systematisk bruk av MITT VALG!

 • utvikler barn og unge god sosial og emosjonell kompetanse
 • bygger barn og unge relasjoner og utvikler vennskap
 • forteller barn og unge om opplevelser og erfaringer
 • bygges det gode og inkluderende lærings- og fritidsmiljøer

Mål for stiftelsen det er mitt valg:

– Bli det ledende undervisningsopplegget i Norge

 • Være den foretrukne partner
  • Bli det foretrukne programmet på sosial og emosjonell kompetanse