Tenk-handle-lek!

THL

Prosjektet skal aktivere elevenes forkunnskaper om bærekraftig utvikling og stimulere til kreativitet og engasjement og ved å formulere spørsmål og gjøre egne erfaringer gjennom utforskning. Aktivitetene skal være knyttet til elevenes hverdag og lek, men har også faglige elementer innen bærekraftig utvikling. 

I prosjektet skal elevene lage "gammeldagse" leker. De skal lære om forskjellige materialer, om resirkulering og om å gjenvinne materialer og å ta vare på naturen på en slik måte at den er en fornybar resurs for oss mennesker. Elevene skal arbeide i prosessen ide – arbeidstegning – vurdering av form og materiale – konstruksjon i og rundt leke. 

Prosjektet knytter til seg Ekebergparken som læringsarena. Ekebergparken er allsidig læringsarena der kunst, natur, historie og kultur kobles sammen. Samarbeidet med Ekebergparken gir prosjektet en større faglig bredde der kunst, kultur og naturfaget blir koblet sammen med elementer fra samfunnsfag, teknologi og design, matematikk og historie på en kreativ måte hvor grunnleggende ferdigheter vil være en rød tråd. 

Turer til Ekebergparken og Norsk folkemuseum gjøres i skoletid på uteskoledager. På Aktivitetsskolen får vi besøk av pedagoger fra Ekeberg og jobber tematisk i 3.trinnsklubben med bærekraftig utvikling og om resirkulering, forskning på materialer og former. Elevene får lære om mekanikk, lage arbeidstegninger, lære om matematikk og kunst og lage en digital bok som følger prosjektet.