Innskriving til skolestart 2019

Gutt og jente illustrasjon

Foresatte til elever som bor i inntaksområdet til Kastellet skole får brev i posten med innkalling til innskriving. Tidspunkt står i brevet. Vi ber dere fylle ut skjemaene som fulgte med det brevet, og ta med dem til innskrivingen.