Strategisk plan

Her finner du skolens strategiske plan. Hovedområdene i planen omhandler vurderingsarbeid, skriving som grunnleggende ferdighet, inkluderende skolemiljø og organisasjonslæring.