Hovedseksjon

Vurdering for læring

Forskning viser at det som gir effekt på elevenes læring er hyppige og gode underveisvurderinger, og at elevene har et aktivt i forhold til egen læring. (Alexander, Hattie, Nordenbo m.fl)

Aktive og deltagende elever

Forskning viser at elever som gis mulighet til å være aktive og deltagende i eget og andres vurderingsarbeid, har større forståelse og effekt av vurderingene. I praksis vil det si at elever får hyppige tilbakemeldinger og gis anledning til å anvende disse videre i eget arbeid. Vurdering for læring, ikke vurdering av læring. Alle elever er underveis fram til de får standpunkt til slutt i 10.klasse. Det skal være rom for prøving og feiling som en del av læringsprosessen.

Inkluderende vurderingskultur

Forskning sier at en inkluderende og god vurderingskultur gir økt motivasjon for læring. Elever som blir sett og får delta i eget vurderingsarbeid får økt forståelse og utbytte av tilbakemeldinger. Mulighet til å bruke disse videre gjør arbeidet relevant og verdifullt. (Roald Jensen)

Læringsdialog

Dette har vi satt ut i praksis ved å gi elevene en ekstra time til Læringsdialog. I disse timene jobber elevene med underveisvurdering, egenvurdering og refleksjon over egen arbeidsprosess i de ulike fagene. Dette er en ekstra time og går ikke på bekostning av fagtimer.

Tilbakemeldig og vurdering

Fokus på karakterer er tonet ned, men gis etter at eleven har gjort en egenvurdering av arbeidet og lærer har gitt sin tilbakemelding.

Tilbakemeldinger gis på ulike måter. De fleste fag gir skriftlig tilbakemeldinger i Itslearning.

I tillegg jobber elevene med en Læringsdialog i OneNote der de hver uke har ulike oppdrag knyttet til underveisvurdering i fagene. Denne er en dialog mellom lærer og elev, men som foresatt kan du be ditt barn vise deg sin OneNote og hvordan de reflekterer i de ulike fagene.

Muntlig tilbakemeldinger gis fortløpende. Ved større oppgaver må eleven referere dette i læringsdialogen sin.

 

Å reflektere over egen læring er en øvelse som det krever tid å mestre. Vi har evaluert det første halvåret og ser at elevene på 9. og 10. trinn begynner å mestre dette godt. På 8. trinn trengs det fortsatt litt trening for å se verdien av egenvurdering og hvordan dette skal brukes for å fremme egen læring.

Vi er i prosess på å finne den beste løsningen for våre elever og vil fortsette Læringsdialogtimene framover. Vi evaluerer ulike metoder for underveisvurdering fortløpende og jobber for å finne den beste løsningen for en god vurderingskultur basert på forskning og egne erfaringer.

Les mer på Utdanningsdirektoratets sider.