Hovedseksjon

Forsering

Hvem passer forsert løp for? 

Du må kunne jobbe selvstendig og tåle økt arbeidsmengde, være motivert og ha høy faglig interesse. Tilbudet får du gjennom faglærer/avdelingsleder. 

 

Hvordan foregår undervisningen? 
Du kan bruke timer fra valgfag i tillegg til matematikk- eller engelsktimene du har. Du kommer i klasse med andre ungdomsskoleelever som også har valgt forsert løp i matematikk eller engelsk. 

Er du ikke fornøyd med karakteren du får når du tar faget, kan du ta faget på nytt når du er elev i videregående skole. 

Det er to undervisningsøkter per uke. Du kan leser mer om fagtilbudet her. 

Hvilke muligheter gir forseringen? 

Du vil allerede som ungdomsskoleelev få kjennskap til hvordan det er å være elev på videregående. Velger du forsert løp på ungdomsskolen, kan du fortsette med forsert løp når du begynner på videregående. Du kan ta emner på Universitetet i Oslo mens du fortsatt er elev på videregående.