Hovedseksjon

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) fungerer som et styre og som arbeidsgruppe for foreldrerådet.

På denne siden finner du informasjon fra FAU på Kastellet skole. Her finner du blant annet informasjon om hvordan vi jobber, hva vi jobber med, og hvordan du kan engasjere deg. Videre finner du viktig informasjon om klassekontaktrollen, om sparing til klasseturer og om Natteravnordningen som vi er med på.

Ta gjerne kontakt med FAU!

FAU_årshjul.png

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU