FAU

Forskjellige skoleelementer

Kastellet skole FAU

På Kastellet skole er FAU et arbeidsutvalg satt sammen av en foreldrerepresentant fra hver basisgruppe/klasse. Det er foreldrene som har hovedansvaret for utvikling og opplæring av barna. FAU skal sikre en reell foreldremedvirkning i skolen.
 
Det velges 2 foreldrekontakter og eventuelt vara pr basisgruppe/klasse. Den ene rollen som klassekontakt og den andre blir gruppens/klassens FAU-representant. Ut fra disse FAU-representantene settes det sammen arbeidsgrupper og et styre.
  

FAU-styret

Styret består i dag av 5 representanter; leder, nestleder, kasserer, og to styremedlemmer. Representantene sitter i 2 år, slik at halvparten byttes hvert år. Styret koordinerer FAUs virksomhet og den løpende dialogen med skolen. I tillegg til at det avholdes jevnlige møter med skolen gjennom hele skoleåret, avholder styret i samarbeid med skolen fellesmøte for alle klassekontakter og FAU-representanter to ganger i året.
 

Utdypende informasjon som innkalling og referater ligger på Infosider FAU, inne i Portalen

 

Oslo kommunale foreldreutvalg

FAU 2017/18

Therese Larsen (leder)

e-post: therese.karoline.larsen@altiboxmail.no

 

Elin Greiff (nestleder)

e-post: elin.greiff@norpark.no

Drawing of a city