FAU

Forskjellige skoleelementer

Kastellet skole FAU

På denne siden finner du informasjon fra FAU på Kastellet skole. Her finner du blant annet generell informasjon om hvordan vi jobber, hva vi jobber med, og hvordan du kan engasjere deg. Videre finner du viktig informasjon om klassekontaktrollen, om sparing til klasseturer og om Natteravnordningen som vi er med på.

Ta gjerne kontakt med oss!

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/KastelletsForeldreforening/


Hilsen styret i FAU

 

Oslo kommunale foreldreutvalg

FAU 2018/19

Therese Larsen (leder)

e-post: therese.karoline.larsen@altiboxmail.no

 

Elin Greiff (nestleder)

e-post: elin.greiff@norpark.no

Drawing of a city