Hovedseksjon

Utekontakten

Målgruppe: Ungdom i aldersgruppen 12-23 år som bor i bydel Nordstrand.
Telefon: 976 73 685
Adresse: Langbølgen 2A, 1154 Oslo
E-post: utekontakten.nordstrand@bns.oslo.kommune.no
Facebook: Utekontakten bydel Nordstrand

Utekontakten har taushetsplikt og opplysningsplikt.

Utekontakten:

  • Følger opp ungdom i forbindelse med skole, jobb og fritidsaktiviteter
  • Gir råd, veiledning og igangsetter tiltak for grupper og enkeltungdommer
  • Yter omsorg, hjelp og støtte
  • Samtaler med ungdom/foreldre
  • Motiverer til å søke hjelp
  • Gir råd knyttet til egne eller andres rusproblemer
  • Samarbeider tverrfaglig med andre i bydelen som skoler, barnevern, politi, helsestasjon, fritidsklubber
  • Er bydelens Oppfølgingstjeneste (OT), der ungdom som står uten skole eller jobb kan få veiledning og oppfølging for å komme tilbake i skole eller jobb 

 

Se gjerne Utekontaktens informasjonsfilm: 

Vi møtes i parken 20.september
UR2017
ungNytt høst 2017

Utekontaktens facebook-side: https://www.facebook.com/Utekontakten-Bydel-Nordstrand-148520291849513/