Ordensregler

Osloskolens ordensreglement finner du her. Kastellet skole har foretatt lokale tilpasninger. Tilpasningene omhandler mobilbruk i skoletiden og er beskrevet nederst i dokumentet "Forskrift om reglement for orden og oppførsel på Kastellet skole"