Hovedseksjon

Språkfag

Det er viktig å være klar over at fagvalget på ungdomsskolen har konsekvenser for valgmulighetene for elever som velger studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring, altså Studiespesialisering, Idrettsfag, Musikk, dans og drama, Medier og kommunikasjon og Kunst, design og arkitektur.

På studieforberedende utdanningsprogram skal man ha fremmedspråk som fellesfag. Dersom man har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen skal man ha fremmedspråk i to år på videregående, selv om man begynner med et annet fremmedspråk enn man har hatt før. Elever som har hatt fordypningsfag på ungdomsskolen skal ha fremmedspråk i tre år. Konsekvensen blir da at man bare kan velge to programfag i stedet for tre på Vg3.

Dersom man velger et yrkesfaglig utdanningsprogram skal man ikke ha fremmedspråk på videregående og det har da ingen betydning om man har hatt fremmedspråk eller fordypningsfag på ungdomsskolen.

Ta kontakt med rådgiver Kari Anne Aagård om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om dette.