Hovedseksjon

Skolens pedagogiske profil

Pedagogisk plattform

Høye ambisjoner

Kastellet skolen er en skole som har høye ambisjoner på elevenes vegne. Vi ønsker å ha fokus på vårt menneskesyn, vårt samfunnssyn og vårt læringssyn. Et hvert menneske er unikt. Alle mennesker er en ressurs og innehar en kompetanse som kan komme fellesskapet til gode. Mennesket har i utgangspunktet en vilje og evne til selv å ville lære. Vi voksne skal stimulere til videre lærelyst og læreglede slik at alle kan få utvikle seg ut i fra sine evner og forutsetninger. Skolens oppgave er ikke å gjøre elevene like, men å styrke deres ulike personligheter og utvikle deres selvstendighet slik at de senere kan bidra med ulike ressurser under et felles ansvar for en felles oppgave.

Tilpasset undervisning


Opplæringen skal legge til rette for den enkelte barns evner og forutsetninger. Vi organiserer undervisningen i klasse, i storgrupper, smågrupper, stasjonsundervisning og mestringsgrupper. Vi har fellessamlinger for hele skolen og husvis- 1.-4.trinn, 5.-7.trinn og 8.-10.trinn. Vi tar også nærmiljøet, skog og natur inn som læringsarenaer gjennom bl.a.uteskole og villmarksliv. Vi ønsker å gi rom for ulike utfordringer og gi elevene muligheter for å bruke ulike sider av seg selv i læringsprosessen. Vi vil ha blikk for alle og gi rom for alle.

De fire t'ene

Vi ønsker å jobbe etter de fire t` ene:

  • trygghet
  • trivsel
  • tilhørighet
  • tilpasset undervisning

Det skal være struktur, klare rammer og mål og forutsigbarhet.