Hovedseksjon

Samarbeid skole og hjem

Kastelletskole stjerne

Målet med standarden er å skape gjensidig tillit ved tydelig å avklare hva foresatte kan forvente av skolen og hva skolen forventer av de foresatte.