Hovedseksjon

Strategisk plan

Skolens pedagogiske profil har trygghet og trivsel som grunnlag for all læring.

For oss betyr dette å skape lærelyst og motivasjon hos elever gjennom å se hele mennesket. Vi ønsker å skape nysgjerrige, sosiale og selvstendige elever som tar sin egen læring på alvor.

Vi ser på eleven som en viktig ressurs for sin egen og andres læring, og har en aktiv læringsdialog mellom elever og lærere, og fra elev til elev.

Skolen har en variert og bevisst metodebruk i undervisningen, og skaper mangfold og inkludering gjennom at Regnbuen (vår spesialavdeling) er en naturlig del av skolemiljøet.

Vi jobber systematisk med elevenes mestringsfølelse, og dette gir gode faglige resultater.

 

Strategisk plan 2022 inneholder risikovurderinger knyttet til følgende temaer:

  • Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet
  • Elevenes grunnleggende ferdigheter, kompetanse i fag og evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet
  • Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv
  • Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep
  • Osloskolen skal ha høye ambisjoner og forventninger til den enkelte elev for å sikre faglig progresjon og sosial utvikling

 

Lenke til Strategisk plan 2022