Hovedseksjon

Regnbuen

Aktivitetsskolen blå logo

 

Regnbuen har egen aktivitetsskole i samme lokaler som Regnbuen skole. Vi ønsker å bidra til at elevene skal ha en aktiv og meningsfull fritid, og tilbyr fysiske aktiviteter så vel som matlaging, forming, musikk, lek og andre aktiviteter. Enkelte elever deltar også på aktiviteter organisert av aktivitetsskolen for 1. til 4. trinn.

 

Åpningstider:
Ferier: kl. 07.30 - 16.30.
Øvrig: kl. 07.30 - 08.30 og fra skoleslutt til kl. 16.30.

Aktivitetsskolen holder åpent hele året unntatt helligdager og juli måned.

Ordinær AKS og Regnbuen stenger kl. 12.00 dagen før jul-, påske- og helligdager. Dette gjelder følgende datoer: 23.12., 30.12., og onsdag før skjærtorsdag.

 

Kontakt:

Ønsker du å komme i kontakt med Regnbuen kan du ringe avdelingsleder på

tlf. 23 18 00 27 eller direkte til avdelingen på tlf. 23 18 00 76.