Hovedseksjon

Skoleplattform Oslo

Skoleplattform Oslo – tilgang via alle enheter

Skoleplattform Oslo har tre hovedtjenester for foresatte: Portalen, Its–mine fag og Fravær.  

Portal

I portalen kan skolen blant annet publisere meldinger og informasjonssider. Som foresatt vil du her få tilgang til relevant informasjon fra skolen og om ditt barn. Portalen fungerer også som inngangsport til andre tjenester i Skoleplattform Oslo.

Its – Mine Fag

Når du klikker på verktøyet "its – Mine fag" kommer du til Osloskolens læringsplattform. Her får du tilgang til fagene til dine barn. Læringsplattformen er et rendyrket verktøy for undervisningsaktiviteter, og inneholder verktøy for planlegging, elevaktivitet, vurdering og oppfølging. 

Fravær

Når du klikker på verktøyet "Fravær" kommer du til en fraværsoversikt for ditt/dine barn. 

Dersom du har spørsmål om Skoleplattform Oslo, ta kontakt med skolen.