Hovedseksjon

Valgfag

Informasjon om valgfag på ungdomstrinnet

Hvert år skal elever på ungdomstrinnet velge valgfag. I år tilbyr Kastellet skole disse valgfagene: friluftsliv, design og redesign, innsats for andre, produksjon for scene og fysisk aktivitet og helse. Elevene kan velge det samme valgfaget gjennom hele ungdomsskolen, eller velge nytt valgfag hvert skoleår. Det er til vanlig ikke anledning til å bytte valgfag midt i skoleåret.

I likhet med øvrige fag, blir valgfag vurdert med karakter. Elevene får én samlet standpunktkarakter på vitnemålet etter 10. trinn. For elever som har hatt samme valgfag i flere år, vil den siste karakteren i valgfaget gjelde som standpunktkarakter. For elever som har hatt ulike valgfag, blir det regnet ut et gjennomsnitt av vurderingene i valgfagene. Ved innsøking til videregående skole har man da uansett kun en valgfagskarakter som påvirker det totale karaktersnittet, altså poengsummen man søker med.

Et par eksempler:

Eleven har hatt samme valgfag i 8. og 9.klasse,  men ikke på 10.trinn. Standpunktkarakteren blir da gjennomsnittet av karakter fra 9. og 10. klasse. 

Eleven har hatt samme valgfag på 8.,9. og 10.trinn. Standpunktkarakteren vil da tilsvare siste vurdering på 10.trinn.