Hovedseksjon

Valgfag

Skoleåret 2022-2023 tilbyr Kastellet skole følgende valgfag:

  • Produksjon for scene
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Design og redesign
  • Programmering
  • Friluftsliv
  • Innsats for andre

Hvilke valgfag skolen tilbyr kan endre seg fra år til år. Dette avhenger av elevenes ønsker og lærerressursene på skolen.

Om vurdering i valgfag

Reglene for sluttvurdering (standpunkt) i valgfag kan være noe vanskelig å forstå. Hvis du har spørsmål etter å ha lest teksten under er det bare å kontakt skolen.

I valgfagene gis det sluttvurdering (standpunktkarakter) når elevene avslutter valgfaget. I inntaket til videregående skole vil det regnes ut en gjennomsnittskarakter i valgfagene som blir tellende i poengutregningen til videregående.

Eksempel 1:

En elev har 3 forskjellige valgfag i løpet av ungdomstrinnet. Eleven vil da få 3 forskjellige standpunktkarakterer i valgfag. Til videregående inntak regnes det ut et gjennomsnitt av disse som teller i inntaket.

Eksempel 2:

En elev har valgfag 1 i 8. klasse, valgfag 2 i 9. klasse og valgfag 1 igjen i 10. klasse. Eleven har altså det samme valgfaget i 8. og 10. klasse. Da blir karakteren fra 8. klasse strøket i valgfag 1, og eleven står igjen med 2 karakterer i valgfag (fra 9. og 10. klasse) som det blir regnet ut et gjennomsnitt fra til inntaket til videregående.

Eksempel 3:

En elev har det samme valgfaget alle årene på ungdomstrinnet. I dette eksempelet blir karakterene fra 8. og 9. klasse strøket, og det er kun karakteren fra 10. klasse som blir tellende for inntaket til videregående.

Noe forenklet kan man si at det kun er den siste karakteren i et valgfag som blir tellende for inntaket til videregående.