Hovedseksjon

Elevrådet

Kastellet skole satser på elevdemokrati gjennom egne elevråd på 1.–4.trinn, 5.–7. trinn og på 8.–10.trinn.

Møter

 • holdes annen hver uke
 • tilbakemeldingsmøter fra elevråd til trinnet
 • det skrives referat fra møtene


Mål for elevråd

 • Lære om skolens demokratiske system – saksgang
 • Bedre dialog/samspill mellom elev - lærer og elev - elev.
 • Legge til rette for et godt fysisk arbeidsmiljø
 • Øke trivsel for elevene
 • Fremme elevmedvirking
 • Ta vare på skolen ute og inne
 • Hvilke oppgaver kan elevrådet ha?
 • Lære om møteledelse og skolens saksgang
 • Utarbeide regler for trivsel
 • Utarbeide regler for hvordan de kan ta vare på ute- og inneområdet
 • Delta i Grønt miljø
 • Arrangere ulike trivselstiltak
 • Ta opp ønsker om forbedringer på ute og innmiljøet fra elevene