Permisjonsreglement

Permisjonsregler - Her finner du reglement for søknad av permisjon.

Søknadsskjema - Søknadsskjema for å ta permisjon fra undervisning. Søknad om permisjon sendes til skolens postmottak (kastellet@ude.oslo.kommune.no).