Permisjon

Fra og med 01.08.13 (justert 18.08.14 i rundskriv 11/2014) er det fra sentralt hold innført en Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra opplæringen. Den er i samsvar med, eller til og med mer restriktiv enn den praksis vi har hatt de siste årene, og det er fortsatt kun i helt spesielle tilfeller at fri vil bli innvilget. 

 

Reglement og skjema for å søke permisjon.

Permisjonsregler - Her finner du reglement for søknad av permisjon.

Søknadsskjema - Søknadsskjema for å ta permisjon fra undervisning. Søknad om permisjon sendes til skolens postmottak (kastellet@ude.oslo.kommune.no).