Permisjonsreglement

Permisjonsregler - Her finner du reglement for søknad av permisjon.

Søknadsskjema - Søknadsskjema for å ta permisjon fra undervisning. Søknad om permisjon sendes til Osloskolens felles postmottak :

Postadresse: Oslo kommune Utdanningsetaten, Kastellet skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Husk, skriv Kastellet skole i emnefeltet