Hovedseksjon

Kontakt AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

AKS-leder:

Ingrid Øveraasen Lindman
E-post: ingrid.lindman@osloskolen.no
Tlf. 23 18 00 72

Baseleder:

Ingrid Brenli
E-post: ingrid.brenli@osloskolen.no
Tlf: 45 97 73 81 

Send beskjeder til AKS (Ingrid Brenli) innen kl. 12. 

Hastebeskjeder: Utkryss tlf: 23 18 00 41, etter kl. 12.30.