Kontakt AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

AKS-leder:

Monica Kyvåg
E-post: monica.kyvag@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 23 18 00 20

Baseleder:

Ingrid Lindman 
E-post: inlia016@osloskolen.no
Tlf: 23 18 00 72 

Send beskjeder til AKS (Ingrid Lindman) innen kl. 12. 

Hastebeskjeder: Utkryss tlf: 23 18 00 41, etter kl. 12.30.