Driftsstyret

Forskjellige skoleelementer

Hovedoppgaver for driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet.  Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyret 2017/2018

 (foresatt og leder) e-post:

Elin Greiff (foresatt og nestleder) e-post: elin.greiff@norpark.no

Knut Falchenberg (politisk - H) e-post: knut@falchenberg.com 

Asbjørg Lyngtveit (politisk - AP) e-post: asbjoerg.lyngtveit@aktivum-komm.no 

Andreas Svoor (politisk - FRP) e-post: andreas.svoor@fpu.no

Yngvild Odden (tilsatt - lærer) e-post: yngvil0112@osloskolen.no

Lene Høier Bratfos (tilsatt - lærer) e-post: lene1204@osloskolen.no

 (elev) 

 (elev) 

Ronny Trogstad (sekretær – rektor): ronny.trogstad@ude.oslo.kommune.no

Drawing of a city