Hovedseksjon

Driftsstyret

Forskjellige skoleelementer

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. 

Hovedoppgaver for driftsstyret:

  • vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • påse at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyret 2022/2023

Tone Bøygard(foresatt og leder)

Bjørg Lyngstad(foresatt)  

Knut Falchenberg (politisk - H)

Asbjørg Lyngtveit (politisk - AP) 

Theo Koritzinsky (politisk - SV)

Viktor Meland-Tangen(Elev)

Selma Lien(Elev)

May Britt Glenge (Rektor og sekretær)

Karen Wasa-Schrader (Ass.rektor og referent)

Møtebok