Driftsstyret

Forskjellige skoleelementer

Hovedoppgaver for driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet.  Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyret 2015/2016

Ivar Sehm (foresatt og leder) e-post: ise@datarespons.no 

Elin Greiff (foresatt og nestleder) e-post: ecg@ggadvokat.no 

Knut Falchenberg (politisk – H) e-post: knut@falchenberg.com 

Asbjørg Lyngtveit (politisk – AP) e-post: asbjoerg.lyngtveit@aktivum-komm.no 

Gunnar Hirsch (tilsatt – lærer) e-post: gunnah2208@osloskolen.no 

Elin Ferre (tilsatt – lærer) e-post: elins2101@osloskolen.no 

Andreas Buer Vase (elev) 

Halvard Bonde (elev) 

Ronny Trogstad (sekretær – rektor): ronny.trogstad@ude.oslo.kommune.no

Drawing of a city