Driftsstyret

Forskjellige skoleelementer

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. 

Hovedoppgaver for driftsstyret:

  • vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • påse at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyret 2018/2019

Elin Greiff (foresatt og leder) e-post: elin.greiff@norpark.no

Knut Falchenberg (politisk - H) e-post: knut@falchenberg.com 

Asbjørg Lyngtveit (politisk - AP) e-post: asbjoerg.lyngtveit@aktivum-komm.no 

Andreas Svoor (politisk - FRP) e-post: andreas.svoor@fpu.no

Yngvild Føyn Odden (tilsatt - lærer) e-post: yngvil0112@osloskolen.no

Lene Høier Bratfos (tilsatt - lærer) e-post: lene1204@osloskolen.no

Elev

Elev 

Rektor er Driftsyrets sekretær.

Drawing of a city