Om AKS på Kastellet

Banner

Vi på AKS ønsker å gi alle elever et tilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag. Vi vil organisere og tilrettelegge dagen etter overordnede gjeldende styringsdokumenter som Opplæringslova, Forskrift for Skolefritidsordningen, Rammeplanen og Oslostandarden. 

Tilbudet i AKS tilrettelegges i nært samarbeid med skolen, og følger skolens periodeplaner. Daglig samarbeider vi om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.  Vårt tilbud skal være strukturert og forutsigbart. I AKS kan elevene være for å lære, oppleve, erfare og å leke med venner. 

Aktiviteter

Aktivitetsskolens tilbud inneholder ulike faglige, fysiske og kreative aktiviteter. Aktivitetene som blir tilbudt vil bli arrangert på skolen, eller i skolens nærmiljø.

Sosial kompetanse

Aktivitetsskolen er en betydningsfull arena for utvikling av sosial kompetanse og allsidige sosiale ferdigheter i samhandling med skolen.

Rammeplanen i Aktivitetsskolen

Hverdagen i AKS er strukturert etter mål og innhold rundt følgende målområder:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek 
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse

For hvert målområde er det utarbeidet en beskrivelse samt mål og retningsgivende føringer.

Oslostandarden

Høsten 2011 innførte Utdanningsetaten ”Oslostandarden” i alle Aktivitetsskoler i Oslo. Denne sier noe om hva du som foresatt kan forvente fra oss, og hva vi i AKS kan forvente av foresatte. Vi oppfordrer alle foresatte til å sette seg inn i denne.

Trivsel og trygghet

Trivsel og trygghet er viktig for oss i Aktivitetsskolen. For å legge til rette for dette har vi et flott personale med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse. Sammen har vi stort fokus på læring, sosialutvikling, sikkerhet, lek, faste rammer og det å videreføre skolens regler.