Skolemiljøutvalget

Forskjellige skoleelementer

Deltagere i SMU 2018-2019

 

Ragnhild Fredheim (rådgiver)

Kjersti Relbo (sosiallærer)

(rektor)