Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Forskjellige skoleelementer

Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel kan SMU behandle brukerundersøkelser som for eksempel elevundersøkelsen, og se hva som kan forbedres på skolen ut fra de svarene som er kommet inn.

Deltagere i SMU

Geir Zetterstrøm (foreldrerepresentant) 

June Midtsian (foreldrerepresentant)

Maren Moe (rådgiver)
Kjersti Svendsen (rektor)

Elevrepresentanter