Hovedseksjon

Fritak fra vurdering med karakter

Du kan bruke lenke under for å søke om fritak fra vurdering med karakter for elever i ungdomsskolen. Ta kontakt med rådgiver på skolen hvis du har spørsmål rundt dette. 

 

Du kan søke om fritak for vurdering med karakter i 

  • i skriftlig sidemål 
  • i kroppsøving 
  • for elever med individuell opplæringsplan 
  • for elever i innføringstilbud med m