Hovedseksjon

1–4 Temadag

Fag - Fordypning - Forståelse

Hvert trinn på 1.–4. har temadag en dag i uken. Da er fag som kroppsøving, samfunnsfag, KRLE og naturfag sentrale.


Temadagen er delt inn i tre deler:

  1. Introduksjon og gjennomgang av dagens tema og fagstoff.
  2. Ulike aktiviteter enten inne eller ute i nærmiljøet.
  3. Oppsummering og refleksjon over hva elevene har lært og hva de nå lurer på gjennom bruk av loggskriving.

I tillegg er det alltid fokus på sosiale ferdigheter som det å være gode venner, være gode læringspartnere og jobbe til beste for seg selv og for klassen. Hele trinnet er ofte sammen for å bli kjent med alle elevene og alle de voksne.

Hver temaperiode har sin plan hvor det blir skissert kompetansemål og læringsmål sett ut i fra de fagene som denne perioden skal dekke. 

Fjerdetrinn har et litt annerledes opplegg. Hver tirsdag og torsdag har trinnet to undervisningstimer med en rullerende ordning hvor elevene er ti ganger på samme sted. I løpet av skoleåret har hver elev hatt mat og helse, naturfag, svømming på Lambertseter bad, samfunnsfag, kroppsøving og kunst og håndverk gjennom denne ordningen.

I alle periodene på 1.–4. trinn vektlegger vi:

  • fagspesifikk kompetanse
  • kompetanse i å lære
  • kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta
  • kompetanse i å utforske og skape