Hovedseksjon

Nye 1.trinnselever høsten 2023

AKS_elev_hoppetau.png

Søke om plass 

Søknader til plass i AKS gjøres via Søknadsportalen. Legg inn ønsket startdato for høsten 2023.  

Svar på søknader om plass i AKS blir sendt ut etter skolens vedtak om skoleplass er sendt ut. Informasjon om oppstart og program for ukene frem til skolestart sendes ut i etterkant av vedtak om skoleplass. Ved Kastellet skole ordinære AKS er det løpende opptak frem til den 1.6. Alle elever som ønsker plass i AKS får et tilbud om dette. 

De første dagene 

Det er spennende å begynne på skolen, og overgangen mellom barnehage og skole er en stor overgang for de som er 5/6 år. Vi legger til rette for at oppstarten skal bli så trygg og forutsigbar som mulig for barna. 
Når barna kommer til AKS har de oppstart sammen med en liten gruppe barn, som blir barnets faste gruppe frem til skolestart. Gruppen har faste ansatte tilknyttet seg, som følger opp barnet og foresatte i perioden. I disse dagene får barna bli kjent med skolens mange spennende rom, delta på varierte aktiviteter og se eget klasserom. 

På denne siden finner du informasjonsbrosjyre om AKS, og eksempel på ukeplan for skolestartere. I juni publiseres ukeplaner for oppstart høsten 2023 og velkomstbrev til høstens skolestartere.

Velkommen til Kastellet!