Hovedseksjon

Kastellet skole

Skolen startet opp høsten 2004. Den ligger idyllisk til mellom Nordstrand og Bekkelaget. Skolebygningen er et resultat av en arkitektkonkurranse, og har et moderne og minimalistisk preg.

Skolebygningen er fordelt på en hovedbygning, Bygg A, for spesialrom, kultur- og gymsal og administrasjon og tre bygg, Bygg B, C og D, for henholdsvis småskolen/Aktivitetsskolen, mellomtrinnet og Regnbuen , og et for ungdomstrinnet. Overdekkede broer og tak, binder byggene sammen med hovedbygningen.