Hovedseksjon

Samhandling

Samhandling bygger på at læring er sosialt og er noe som foregår i møte mellom mennesker. Elever samhandler når de:

  • vurderer hverandre
  • jobber faglig sammen
  • er læringspartnere
  • skriver sammen
  • leser sammen
  • diskuterer

Vi ønsker at elevene skal vite hva samhandling er, og at samhandling gjør at de lærer mer. Samhandling på Kastellet skole skal føre til økt læring.