Hovedseksjon

Hjertesonen sikrer trafikktrygge skolebarn

FAU OG ansatte markerer hjertesonen.

I dag markerte ansatte og foreldrerepresentanter dette med ballonger og gule vester. Hjertesonen skal forhindre uoversiktlig trafikk og redusere faren for trafikkfarlige situasjoner på skolen, ved at det nå kun er skolens ansatte og vareleveranser som kan kjøre inn på skolens område. 

Vi anbefaler alle å gå eller sykle til skolen. Når elever kjøres til skolen, skal de slippes av i dropsonen i Nyquistveien.
Bilde 2.jpg

 

Bilde 3.jpg