Hovedseksjon

Elevmentorer gjør en innsats for andre

Elevmentorer

Da er det fint at vi har elevmentorer. Elevmentorer er elever på 10.trinn som har Innsats for andre som valgfag. Gjennom året skal de ta ekstra vare på 8.trinnselevene. Gjennom organiserte aktiviteter vil mentorene være gode forbilder og legge tilrette for et best mulig skolemiljø for alle.

 

Vi er glade for at elevmentorene har tatt på seg denne viktige oppgaven, og ønsker dem lykke til!