Hovedseksjon

Førsteklasse har hatt storyline i uke 22.

Bilde 2

Alle elevene har laget sin egen bittesmåer, vi har dannet familier og laget hus til dem. Når bittesmåene skal ut på tur kaller de på fuglene som frakter dem rundt i skogen.

 

Det er alltid farer som truer, og vi har vært med på å bekjempe bittesmåenes store trussel Smadreren. Dette har vi feiret med en skikkelig fest!

bilde 3.png

 

Bilde 1.png